WELCOME

DIVISION OF STUDENT AFFAIR

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ด้วยมูลนิธิเอสซีจี ได้มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา เพื่อให้โอกาสและสนับสนุนนักเรียนที่ศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สำเร็จการศึกษา กลับไปปฏิบัติงานส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นบ้านเกิดของตน

รายละเอียด ที่นี่

เอกสารใบสมัคร Download

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

สถิติผู้เยี่ยมชม

- รับสมัครนิสิตเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๙

คลิกที่นี่

กิจกรรมวันลอยกระทง

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมส่งกระทงเข้าประกวด ในกิจกรรมวันลอยกระทง:โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือประเภทสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม

นางสาวปภัสรา สังข์สุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวพัชรี ประทุมแย้ม

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักศึกษา

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning day ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๕ ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ตึกอำนวยการ สนาม โรงงานยา หอพักนักศึกษา และพื้นที่หน้าวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

การตรวจหอพักนักศึกษา

ด้วยคณะกรรมการ หน้าบ้าน น่าอยู่ น่าดู น่ามอง ดำเนินโครงการ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักที่อยู่อาศัย จึงจะทำการ ตรวจเยี่ยมหอพัก นักศึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนา และสรรหาห้องพักดีเด่นต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด...

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันลอยกระทง: โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในกิจกรรมมีการประกวดการประดิษฐ์กระทง ประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ โดยเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ความสนใจและส่งกระทงเข้าร่วมประกวดกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญที่จะมีส่วนช่วยปลูกฝัง บ่มเพาะให้เยาวชนรุ่นใหม่ เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบต่อกันมา และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม.....

โครงการสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครู และต่อเทียนภูมิปัญญาครั้งที่๑๐

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พร้อมด้วยศิษย์เก่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูและต่อเทียนภูมิปัญญา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสาหมอยาร่วมใจ ครั้งที่๒ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เดินทางไป รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เพื่อจัดกิจกรรมบำบัด อาหารชีวจิต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สร้างความสุข แก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด