ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องข้อความ

ประกาศผลห้องพักที่ผ่านการคัดเลือกห้องพักดีเด่น ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ตามที่ คณะกรรมการหน้าบ้าน น่าอยู่ น่าดู น่ามอง ได้จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกรักที่อยู่อาศัย ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ และจัดให้มีการ ประกวดห้องพักของนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลห้องพัก บัดนี้ การจัดประกวดได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดรายเอียดตามเอกสารแนบ.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

"ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้"

สวัสดีปีใหม่จีน

คิดสิ่งใดขอให้สมความปราถนา

อายุมั่นขวัญยืน

เฮง ๆ รวย ๆ นะคะ


วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ และทางวิทยาลัยก็มีเกล็ดความรู้เรื่องความเป็นมาของวันมาฆบูชานี้ ให้ทุกท่านได้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติตามได้ ไม่มากก็น้อย