ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องข้อความ


ประกาศผลห้องพักที่ผ่านการคัดเลือกห้องพักดีเด่น ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗
ตามที่ คณะกรรมการหน้าบ้าน น่าอยู่ น่าดู น่ามอง ได้จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกรักที่อยู่อาศัย ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ และจัดให้มีการ ประกวดห้องพักของนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลห้องพัก บัดนี้ การจัดประกวดได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดรายเอียดตามเอกสารแนบ.....


                                                                                       รายละเอียดเพิ่มเติม


Comments