งานพัฒนานักศึกษา
งานสวัสดิการนักศึกษาGoogle Calendar

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง

สถิติผู้เยี่ยมชม


ภญ.สุภาพร ปิติพร อวยพรปัจฉิม นศ.ว.อภัยภูเบศรฯ รุ่นที่11


ข่าวประชาสัมพันธ์- รับสมัครนิสิตเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมวันลอยกระทง
ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมส่งกระทงเข้าประกวด ในกิจกรรมวันลอยกระทง:โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือประเภทสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม 
รายละเอียดเพิ่มเติม...


กิจกรรม BIG CLEANING DAY
ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning day ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๕ ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ตึกอำนวยการ สนาม โรงงานยา หอพักนักศึกษา  และพื้นที่หน้าวิทยาลัย 
    รายละเอียดเพิ่มเติม


 
การตรวจหอพักนักศึกษา
ด้วยคณะกรรมการ หน้าบ้าน น่าอยู่ น่าดู น่ามอง ดำเนินโครงการ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักที่อยู่อาศัย 
จึงจะทำการ ตรวจเยี่ยมหอพัก นักศึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุง
พัฒนา และสรรหาห้องพักดีเด่น
ต่อไป
       

ประมวลภาพกิจกรรม


วันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในกิจกรรมมีการประกวดการประดิษฐ์กระทง ประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ โดยเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ความสนใจและส่งกระทงเข้าร่วมประกวดกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญที่จะมีส่วนช่วยปลูกฝัง บ่มเพาะให้เยาวชนรุ่นใหม่ เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบต่อกันมา และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
รายละเอียดเพิ่มเติม.....โครงการสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครู และต่อเทียนภูมิปัญญาครั้งที่๑๐
 วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘  นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พร้อมด้วยศิษย์เก่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูและต่อเทียนภูมิปัญญา ...

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการจิตอาสาหมอยาร่วมใจ ครั้งที่๒ จังหวัดสกลนค
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เดินทางไป รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เพื่อจัดกิจกรรมบำบัด อาหารชีวจิต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สร้างความสุข แก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย... 
                                                                                       
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

WELCOME
DIVISION OF STUDENT AFFAIR 

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


นางสาวกาญจนา  บัวดอก
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวพัชรี ประทุมแย้ม
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักศึกษา


http://www.acttm.ac.th
http://www.pi.ac.th